Ukázky projektů

Na těchto stránkách uvádím jen základní schémata, která se ke zpracovaným projektům váží. Klient dostává ještě studii / průvodní zprávu, ve které je popsán stávající stav, zahrnut postup prací, terénních úprav, základních pravidel údržby navrženého pozemku a je zde také vyčíslen počet sazenic potřebných k realizaci projektu.

Ukázky projektů najdete souhrnně vpravo v sekci Témata.