Zahrada je v nadmořské výšce asi 650 m n.m., v chladné klimatické oblasti. Je situována na severním svahu a na jejím nejvyšším místě je vzrostlý ořešák, který si majitelé přáli zachovat.

Mým úkolem bylo zkonzultovat návrh majitelů, ve kterém stávající dřeviny (ořešák, jabloně, slivoně, lísky, aronii, jeřabinu a výsadbu černého rybízu) doplnili morušovníkem, muchovníkem, višní, jabloní, dřínem, aronií a mišpulí.

  • Navrhla jsem přesunutí záhonů ze stínu bezprostředně za ořešákem na slunnější místo chráněné vytvořenou sluneční pastí. Také jejich přesunutí blíže k brance je vhodné z hlediska pravidelných návštěv a zalévání. Ze stejného důvodu jsem navrhla přidání dalších záhonů (vč. bylinek) na místo hned za branku místo plánovaného morušovníku.
  • Cestička pod morušovníkem či třešní by byla v době zrání plodů dost špinavá, proto jsem navrhla přesunutí tohoto stromu do méně navštěvované části zahrady. Moruše by tu také pravděpodobně neměla vhodné podmínky pro růst, proto jsem ji navrhla nahradit odolnou odrůdou třešně.
  • Dřín a aronie jsou velmi světlomilné druhy, proto jsem doporučila jejich přesunutí na více osluněná místa. Dřín preferuje spíše jižní, teplé svahy, proto je jeho vysazení zde trošku diskutabilní – je to ale dřevina preferovaná majiteli.
  • V původním návrhu bylo relativně velké množství bílých ploch, se kterými si majitelé nevěděli tak úplně rady. V upraveném návrhu jsem plochy trávníku zcelila tak, aby vznikla kompaktnější plocha, která se bude lépe udržovat. Prostor pod ovocnými stromy by měl být v budoucnu osázen strom-podporujícími trvalkami, případně malými keři.
  • Na zahradě zcela chyběl nějaký vodní prvek, a ani v jejím okolí vhodné útočiště vlhkomilných živočichů / napajedlo není. Doporučila jsem zde umístit alespoň zapuštěnou vanu s vodními rostlinami (když se moc rozrostou, lze je použít na mulčování).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.