• Respektování přírodních zákonů – jablko nepadá daleko od stromu a listí zrovna tak. Takže pokud nad jezírkem máte strom, bude asi na podzim jezírko plné listí a v létě bohaté na řasy.
 • Etické zacházení s přírodními zdroji – příroda je sice štědrá a nabízí nám hojnost, ale nejsme tu sami, proto plýtvání není na místě.
 • Upřednostnění zdrojů místně dostupných – v příručce sice možná je, že bylinkovou spirálu máte při zakládání naplnit frakcemi různě velkých kamenů, ale neposloužily by zbytky cihel a střešních tašek stejně tak dobře?
 • Péče o planetu – „jednej lokálně, mysli globálně“…
 • Péče o lidi – nejdříve je třeba zabezpečit podmínky pro vlastní existenci. Pokud nebudete schopni na svém pozemku zůstat, nemůžete ho rozvíjet.
 • Spojování více prvků ve fungující celek – kupříkladu les není jen spousta stromů na jednom místě. Svoji roli v něm hrají i houby, drobné mikroorganismy, živočichové, mechy, byliny a keře.
 • Maximální efektivita při minimální vložené energii – proč chodit s konví stokrát tam a sem, když voda může dotéct tam, kde ji potřebujeme, samospádem? Dobře promyšlené koloběhy materiálu mezi záhonem, kuchyní, kompostem a místem k uskladnění dokáží ušetřit velké množství energie.
 • Rozmanitost a originalita – příroda obvykle nesází jen na jednu kartu – když přijdou na jaře pozdní mrazíky, něco spálí, ale jiné, pozdnější či odolnější druhy, svou úrodu dají.
 • Kladný a tvořivý přístup při řešení problémů – v problému bývá skryto i řešení, jen ho najít.
 • Dělení se o nadbytečné zdroje – ten umí to a ten zas tohle…
 • Pokud odpad, pak jen recyklovatelný – jen pak můžeme svým dětem předat svoje dílo s čistým štítem…
 • Snaha učinit život radostnějším a jednodušším – a kdo by si takový život nepřál?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.