Závěrečný projekt ročního kurzu „Výcvik permakulturních designerů“ Jaroslava Svobody.

Design pozemku bývalého vepřína, který má být přeměněn v ukázkovou a výukovou plochu v duchu permakultury. Velikost pozemku: přibližně 1 ha.

Prioritami při tvorbě návrhu bylo zejména:

 • respektování přání klientů při umísťování jednotlivých staveb a prvků
 • respektování ochranných pásem vodovodu a vedení vysokého napětí
 • využití stávající vegetace v co největší možné míře
 • vytvoření volného středu pro celkový pocit volnosti na pozemku.

Zásadní terénní úpravy:

 • vybudování ochranného valu ze suti zbouraného vepřína, který chrání soukromou část před pohledy z okolí a zároveň cloní pohled na nevzhlednou halu
 • koupací jezírko, kořenová čistírna ústící do kachního jezírka
 • svejly zachytávající dešťovou vodu na svahu

Důležité přírodní prvky:

 • pestrý živý plot s preferencí původních druhů dřevin, na severu a západu zesílený (několikařadý) kvůli odclonění okolí, v JV části propojený s jívovým remízem jako ptačí ráj
 • koupací jezírko, kachní jezírko, kořenová čistírna, vrt, podzemní zásobník na dešťovou vodu
 • zeleninové záhony, sad, experimentální políčko, slunný bylinkový kopeček
 • květnatá louka
 • posvátný kruh z keřů, malý lesík, vrbový prutník ve vlhké části
 • proutěné ploty, ohniště, sportovně-relaxační místo s výhledem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.